Associació Catalana de Salut Laboral

Vacunació

2020-2021


Amb el final del mes de juny, dono per tancat el Registre de la Vacunació de la Grip del personal sanitari de Catalunya 2020-21.

Adjunto les gràfiques finals del mateix informant-vos que hem arribat als 95.089 treballadors estudiats i a les 40.431 persones vacunades, amb un total de 46 centres de treball que han aportat dades.

El índex global final d’aquesta campanya es del 42,52%.

Com de costum, les gràfiques estan ordenades segons el codi d’identificació dels centres i per la incidència obtinguda.

De tota manera, en arribar a aquest punt del final del recull, em permeto ampliar-vos la informació que normalment us dono adjuntant la gràfica de l’evolució de les 9 campanyes que portem raportant. En aquest histograma es veu l’evolució que s’ha anat seguit al llarg de tots aquests anys i, sobretot destaca el sal espectacular observat en el índex global de la darrera campanya en que hem registrat un augment de mes de 11,5 punts.

Esta clar que la incidència de la pandèmia ens ha ajudat a assolir aquestes dades però també es evident que l’esforç que tots hem fet en aquests mesos ha tingut molt que veure amb aquest salt tan espectacular.

Ara el repte serà seguir superant les dades en la campanya 2021-22

Gracies, com sempre a tots.

Us faig a mans un altre enviament actualitzat (el cinquè) del registre de la vacunació del personal sanitari de Catalunya 2020-21.

Ens movem amb 23 institucions registrades que suposen un total de 41.172 treballadors amb 17.544 vacunes administrades. El índex global es per tant del 42,61%.

Adjunto les gràfiques dels centres ordenades segons el seu codi d’identificació o de la incidència obtinguda.

Si encara no ho heu fet, podeu seguir enviant-me les vostres dades a 15261apc@comb.cat

Gracies.Tercer enviament del registre de vacunació del personal sanitari de Catalunya 2020-21.

Parlem ja de 18 centres de treball institucions que agrupen un total de 33.694 treballadors, on s’han dut a terme 14.247 vacunacions amb un índex de vacunació de la grip de 42,28%.

Adjuntem les gràfiques dels centres ordenades segons el seu codi d’identificació o de la incidència obtinguda.

Moltes gràcies a tots i animo a enviar les dades al 15261apc@comb.cat a tots els companys que encara no ho han fet.Us faig a mans el segon enviament del registre de vacunació del personal sanitari de Catalunya 2020-21.

Us presento les dades de 10 institucions que agrupen un total de 22.330 treballadors amb 9645 vacunes administrades amb el que l’index de vacunació de la grip és del 43,19%.

Adjunto les gràfiques dels centres ordenades segons el seu codi d’identificació o de la incidència obtinguda.

Voldria remarcar la existència d’un centre amb el 66,7% de personal vacunat.Primer enviament de la vacunació del personal sanitari (campanya 2020-21), precisament en la setmana en què s’han completat les primeres vacunacions front a la COVID a Catalunya.

Actualment ja disposo de les dades de 7 institucions que agrupen un total de 13.702 treballadors i on s’han administrat 5.301 vacunes. Per tant, l’índex de vacunació de la grip en personal sanitari a Catalunya es del 38,69%. Adjunto la gràfica representativa.

Com sempre, els codis de les institucions només són coneguts pels equips de vacunació dels respectius centres.

Us animo a seguir reportant les vostres dades al correu 15261apc@comb.cat per ampliar les dades.2013-2019

A data 10 d’abril us notifico que, un any mes, el registre de vacunació de la grip de personal sanitari de Catalunya ha arribat a la valoració de 75.584 treballadors, superant amb 1.891 el nombre total de sanitaris que vam registrar en la campanya 2014-15. En total, i a dia d’avui, s’han recollit els resultats de 53 institucions sanitàries.

El número de vacunes administrades es de 14.649 vacunes, el que suposa un índex de vacunació del 19.38 %.

Voldria fer notar que, per primer cop des de que funciona aquest registre, s’ha reportat el cas d’un centre sanitari -30- en que el nombre de personal sanitari vacunat (51,6%) supera al no vacunat. Crec que tots ens hem de felicitar als seus responsables per aquest fet malgrat que, per raons obvies, han de restar en l’anonimat.